Как мога да се запиша за групова регресия?

За въпроси и записване:

info@mariyanashenkova.com
0879 57 57 37

Груповите регресии са тематични – всяка седмица има тема, по която работим. Забелязала съм, че всеки получава това, от което има нужда. Ако имате предизвикателства в дадена сфера от живота Ви, то ще получите точно това, от което имате нужда в този момент.

КАКВО Е ГРУПОВА РЕГРЕСИЯ?

Това е преживяване на минал живот в група. Започваме с 30-минутно обяснение как ще протече процесът. Какво е възможно да се случи по време на пътуването и какви са най-честите страхове на хората, които се подлагат за пръв път на регресия. Продължаваме с водена медитация, която трае около 60 минути. След това имаме време за въпроси и споделяне по желание.

Забелязах, че споделянето на преживяването е много ценно и полезно за всички участници! По време на споделянето и разказите, всеки участник получава и осъзнава важна за него информация.

Групова регресия

КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ГРУПОВАТА И ИНДИВИДУАЛНАТА СЕСИЯ?

По време на груповата регресия никой не говори, всеки остава насаме със себе си, мислите си и преживяванията си. Това дава възможност на всеки един от участниците да потъне в навътре в себе си, да отпочине от ежедневието и да се наслади на процеса. Често ме питат: „ Кое е по-добре, групова или индивидуална регресия?“ На този въпрос не мога да отговоря, защото за някои клиенти по-добре е груповата сесия, а за други индивидуалната сесия.

Хубаво е да се знае, че груповата сесия е обща – инструкциите са общи за всички участници и никой от участниците не говори. Това дава възможност на участниците да се потопят по-дълбоко в своя вътрешен свят. Но това е различно за всеки. Някои хора се отпускат повече на групова регресия и получават повече информация, други се отпускат по-добре на индивидуална сесия.

За някои хора може да е смущаващо присъствието на други хора, но когато започне процеса, когато човек се съсредоточи към своите усещания, мисли, емоции, чувства, смущението отпада.

По време на груповите регресии прилагам техники за освобождаване, прекъсване на стари модели, лекуване и пускане на старите и излишни неща от живота ни.

Ползите от регресията са чудесни. Усещат се още след първата регресия. Затова участниците се връщат отново и отново, защото всеки намира това, което му е важно и ценно, точно в момента, когато има нужда!