Прогресията е пътуване напред – към различни възможни варианти на бъдещето ни. Ако ни предстои вземане на важно решение, можем да проследим мисловно развитието на няколко сегашни ситуации в бъдещето. В зависимост от това как се чувстваме във всяка една от имагинерните, бъдещи ситуации, и в коя ни е най-комфортно, може да вземем решение. То ще се базира на нашите усещания, мисли, чувства, вътрешен глас и интуиция.

Ползи от прогресията

Понякога е трудно да вземем категорично решение как да постъпим, особено при по-важните аспекти от живота ни. Чудим се дали няма да сбъркаме при един или друг избор. Трудно е да преценим при различните сценарий за развитие кое би било най-добро за нас. Целта на прогресията е да ни помогне в такива моменти, за да видим по-ясно отделните варианти на развитие при дадено наше решение и да усетим как бихме се чувствали при всеки един възможен вариант.

Прогресията е за мен, ако...

* Прогресията НЕ Е метод за предсказване на бъдещето

Прогресия с Марияна Шенкова

Виж още: