КАК ПРОТИЧА ИНДИВИДУАЛНАТА СЕСИЯ?

Тази среща започва с предварителен разговор, в който вие разказвате за вас, вашия живот, какви предизвикателства имате и каква е причината да искате регресия. Разговорът е важен, за да имам необходимата информация и да знам какви въпроси да задавам по време на сесията. Адресирам въпросите към вашия висш аз и духовните ви водачи. Също така нашият диалог ще помогне да ме опознаете и да ми се доверите.

След това се настанявате удобно и започваме да пътуваме във вашето минало. Ще ви помогна да се отпуснете и да постигнете онова състояние на съзнанието, в което сте фокусирани към вашите емоции, мисли, чувства. Ще изследваме вашия вътрешен свят, като насочим вниманието ви далеч от ежедневието, тревогите и притесненията ви. Заедно разглеждаме и изследваме информацията, която ви се дава. По време на този процес получавате това, което е най-подходящо за вас да знаете  точно в този момент от живота ви.

СЪВЕТИ:

Препоръчвам по време на сесията да позволите на всички образи, емоции, знания и чувства да стигнат до вас, без да се притеснявате дали това е истинско или не. Колкото и нелогична и безсмислена да изглежда информацията, която получавате, не бива да я пренебрегвате. Това може да е връзката, която да позволи на историята на миналия ви живот да се развие напълно. В края на сесията информацията, която сте получили се нарежда като пъзел.

Регресията е уникален процес и всеки човек я изживява по различен начин. За някои хора информацията се дава чрез знания, чувства, звуци; за други – чрез картини, образи, сцени.

След като разгледаме и изследваме информацията, която ви се дава, ще се свържем с вашия висш аз и водачите ви и ще помолим да ви дадат насоки и отговори на въпросите ви. Ако имате нужда от лекуване на физическо и емоционално ниво, то това ще се случва чрез вашите духовни водачи и вашия висш аз.

След като излезете от състоянието на регресия, ще обсъдим преживяването ви и по какъв начин това ви е повлияло. Давам указания какво да наблюдавате в следващите дни.

Сесиите се провеждат на живо или онлайн, след предварително уговорен ден и час.